1. Werkgever
 2. Re-integratie
 3. Premium 2e spoor re-integratie

Premium 2e spoor re-integratietraject

Het Premium traject is het meest complete 2e spoor re-integratietraject van Verbanen. Het bevat een programma met intensieve begeleiding door de extra uren met de Jobcoach. Jouw medewerker doorloopt een intensieve onderzoeksfase en krijgt antwoord op de vraag welke banen het beste bij zijn of haar gezondheid en talenten passen. Na deze onderzoeksfase begeleidt een NOLOC-gecertificeerde Jobcoach jouw medewerker in wekelijkse gesprekken naar passend werk.
 

Intensieve, persoonlijke aandacht op maat

Heeft jouw medewerker extra begeleiding nodig om in te stromen naar nieuw werk? Of mist jouw medewerker bepaalde kennis of vaardigheden? Het Premium traject biedt extra aandacht op maat voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Alle voordelen op een rij:

 • Expertise in het voorkomen van financiële schade voor jou en jouw medewerker
 • Korte lijnen: je hebt contact met 1 vast aanspreekpunt 
 • Gerichte, intensieve en persoonlijke begeleiding van jouw medewerker
 • Een perfecte match, door onze aanpak door de koppeling van gezondheid en talenten
 • Je draagt bij aan goed werkgeverschap: jij houdt je medewerkers duurzaam aan de slag
 

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur  

Vraag direct een offerte aan

Offerte aanvragen

Van werk naar werk vijf

Van werk naar werk
in vijf fases

 1. Bewustwording
 2. Intake
 3. One Day Experience
 4. Interventies
 5. Coachen, matchen en herplaatsen
Bewustwording

Bewustwording

In deze fase maak je kennis met Verbanen en ontdek je wat wij voor jou en jouw medewerker kunnen betekenen. In deze fase is het belangrijk dat we commitment naar elkaar uitspreken. Onze trajecten vereisen namelijk maximale inspanning van beide kanten. Als we tot een overeenkomst zijn gekomen, ontvang je een offerte van ons.

Intake met de Verbanencoach
Intake met de Verbanencoach

Intake met de Verbanencoach

Jouw medewerker maakt kennis met de Verbanencoach: het vaste aanspreekpunt en begeleider van jou en jouw medewerker tijdens de onderzoeksfase. De Verbanencoach en jouw medewerker brengen in een persoonlijk gesprek de huidige situatie en de doelstelling van het traject in kaart. Ook bereiden wij jouw medewerker voor op de volgende fase: de One Day Experience. Hier vragen wij hem/haar om een aantal vragenlijsten te doorlopen.

One Day Experience
One Day Experience

One Day Experience

Verbanen is geen half werk. We kijken vanuit verschillende invalshoeken, multidisciplinair, naar de inzetbaarheid van jouw medewerker. In één dag wordt dit onderzocht door een bedrijfsarts, een GZ-psycholoog en een arbeidsdeskundige van Verbanen. Deze professionals nemen nog diezelfde dag hun bevindingen met elkaar door om tot een passende aanpak te komen.

Een week na de One Day Experience bespreekt de Verbanencoach met jouw medewerker uitgebreid de uitkomsten van het onderzoek: hoe staat het, ondanks eventuele beperkingen, met de inzetbaarheid? Wat voor functies zijn passend? Is de eerder geformuleerde doelstelling haalbaar of zijn er extra inspanningen nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen? Denk bijvoorbeeld aan omscholing of trainingen. Samen maken ze een actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak, inclusief tijdspad. De uitgebreide zorg binnen ons Premium traject is uniek omdat we hierin verder gaan dan elke andere partij in Nederland.

Interventies
Interventies

Interventies

Om de slagingskans op het vinden van een nieuwe baan te vergroten, is het mogelijk dat de Verbanencoach een interventie adviseert. Denk daarbij aan bij- of omscholing, training of een medische behandeling. Een interventie kan zowel medisch als niet-medisch zijn, afhankelijk van de bevindingen vanuit de One Day Experience.

Coachen, matchen en herplaatsen
Coachen, matchen en herplaatsen

Coachen, matchen en herplaatsen

Samen met onze NOLOC-gecertificeerde Jobcoach zal jouw medewerker het coachingstraject starten. Het ontdekken en herontdekken van talenten zullen aan bod komen, terwijl inspirerende workshops jouw medewerker klaarstomen voor de toekomstige loopbaan. Vervolgens gaat jouw medewerker onder begeleiding van de Jobcoach op zoek naar een passende baan met toekomstperspectief. Verbanen gaat hierin verder dan de meeste re-integratiebureaus door bijvoorbeeld ook actief contact te leggen met potentiële werkgevers die vacatures hebben. Dit gebeurt binnen onze eigen uitgebreide klantenpopulatie, maar ook daarbuiten.

Begeleiding die past bij jou en je medewerker

Het Premium re-integratietraject van Verbanen kenmerkt zich door de gedegen aanpak en de, in relatie tot andere re-integratietrajecten, relatief forse ureninvestering in de zoektermijn. Uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, intensieve begeleiding en sollicitatietrainingen maken standaard deel uit van dit traject. Dit resulteert in een hoog slagingspercentage herplaatsingen en een 100% succesvolle afwikkeling conform UWV.

Contact opnemen?

Wil jij weten wat Verbanen voor jou en jouw medewerkers kan betekenen,
een afspraak maken of direct een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen