1. Premium outplacement

Premium outplacementtraject

Het Premium traject is het meest complete outplacementtraject van Verbanen. Het bevat een programma met intensieve begeleiding door de extra uren met de Jobcoach. Jouw medewerker doorloopt een intensieve onderzoeksfase en krijgt antwoord op de vraag welke banen het beste bij zijn of haar talenten en gezondheid passen. Na deze onderzoeksfase begeleidt een NOLOC-gecertificeerde Jobcoach jouw medewerker in wekelijkse gesprekken naar passend werk. 

Intensieve, persoonlijke aandacht op maat

Heeft jouw medewerker extra begeleiding nodig om in te stromen naar nieuw werk? Of mist jouw medewerker bepaalde kennis of vaardigheden? Het Premium traject biedt extra aandacht op maat voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Alle voordelen op een rij:

  • Expertise in het voorkomen van financiële schade voor jou en jouw medewerker
  • Korte lijnen: je hebt contact met 1 vast aanspreekpunt 
  • Gerichte, intensieve en persoonlijke begeleiding van jouw medewerker
  • Een perfecte match, door onze aanpak door de koppeling van talenten en gezondheid 
  • Je draagt bij aan goed werkgeverschap: jij houdt je medewerkers duurzaam aan de slag
 

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur  

Vraag direct een offerte aan

Offerte aanvragen

Van werk naar werk vijf

Van werk naar werk
in vijf fases

  1. Bewustwording
  2. Intake
  3. One Day Experience
  4. Interventies
  5. Coachen, matchen en herplaatsen
Bewustwording

Bewustwording

In deze fase maak je kennis met Verbanen en leggen wij uit wat wij voor jou en je medewerker kunnen betekenen. Tijdens deze kennismaking krijg je uitleg over het doel, het nut, de looptijd en de investering voor de begeleiding. In deze fase is het ook belangrijk dat we commitment naar elkaar uitspreken. Als overeenstemming wordt bereikt dan ontvang je een offerte van ons.

Intake met de Verbanencoach
Intake met de Verbanencoach

Intake met de Verbanencoach

Je medewerker maakt kennis met de Verbanencoach. Gedurende het gehele Verbanen-traject blijft de Verbanencoach het vaste aanspreekpunt en de begeleider van jou en je medewerker. In een persoonlijk gesprek met je medewerker wordt de uitgangspositie in kaart gebracht en de doelstelling van het traject geformuleerd. Ook bereiden wij je medewerker voor op de volgende fase: de One Day Experience.

One Day Experience
One Day Experience

One Day Experience

Verbanen is geen half werk. We kijken vanuit verschillende invalshoeken(multidisciplinair), naar de inzetbaarheid van jouw medewerker. In één dag wordt deze onderzocht door een bedrijfsarts, een GZ-psycholoog en een arbeidsdeskundige. Deze professionals nemen nog diezelfde dag hun bevindingen met elkaar door om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Hun metingen en inzichten vormen de basis van het trajectplan voor jou en jouw medewerker.

Een week na de One Day Experience bespreekt je medewerker de uitkomsten van het onderzoek uitgebreid met de Verbanencoach: hoe staat het met de inzetbaarheid, ondanks eventuele beperkingen? Wat voor functies zijn passend? Is de eerder geformuleerde doelstelling haalbaar of zijn er extra inspanningen nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen? Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld omscholing of trainingen. Samen maken ze een actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak, inclusief tijdspad.

Interventies
Interventies

Interventies

Om de slagingskans op het vinden van een nieuwe baan te vergroten is het mogelijk dat een interventie wordt geadviseerd. Denk daarbij aan bij- of omscholing, training, of een medische behandeling. Een interventie kan zowel medisch als niet-medisch zijn, afhankelijk van de bevindingen vanuit de One Day Experience. 

Een interventie is optioneel en wordt altijd onderbouwd en op basis van offerte door de uitvoerende partij aangeboden.

Coachen, matchen en herplaatsen
Coachen, matchen en herplaatsen

Coachen, matchen en herplaatsen

Samen met onze NOLOC-gecertificeerde Jobcoach zal je medewerker met het coachingstraject starten. Het ontdekken en herontdekken van talenten zullen aan bod komen, terwijl inspirerende workshops jouw medewerker klaarstomen voor de toekomstige loopbaan. Vervolgens gaat je medewerker onder begeleiding van de Jobcoach op zoek naar een passende baan met toekomstperspectief. Verbanen gaat hierin verder dan de meeste re-integratiebureaus. Zo nodig legt onze Jobcoach bijvoorbeeld ook actief contact met potentiële werkgevers die vacatures hebben. Bij onze eigen uitgebreide klantenpopulatie, maar ook daarbuiten.

Begeleiding die past bij jou en je medewerker

Het Premium outplacementtraject van Verbanen kenmerkt zich door de gedegen aanpak en de, in relatie tot andere outplacementtrajecten, relatief forse ureninvestering in de zoektermijn. Uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, intensieve begeleiding en sollicitatietrainingen maken standaard deel uit van dit traject. Dit resulteert in een hoog slagingspercentage.

Contact opnemen?

Wil jij weten wat Verbanen voor jou en jouw medewerkers kan betekenen,
een afspraak maken of direct een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen