Verbanen Over ons

Over
Verbanen

Verbanen B.V. is een dochtermaatschappij van Arbo Unie en ontstaan vanuit het idealisme om mensen echt te willen helpen. De ontevredenheid over een duurzame oplossing op de re-integratiemarkt weet Verbanen om te buigen door gebruik te maken van de ruim 100 jaar expertise binnen het concern en de koppeling tussen loopbaan en gezondheid.
 

Onze visie

Verbanen onderscheidt zich van de bestaande re-integratieaanpak door juist gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan werk te koppelen. Verbanen helpt jouw medewerker aan geluk, arbeidsvreugde en inkomenszekerheid door weer grip en regie te krijgen op de eigen loopbaan. 

Onze missie

Wij willen mensen die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben in hun werk aan een andere baan helpen en zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende baan te vinden is. Vanuit die ideologie werkt Verbanen. Wij helpen werkgevers om ‘vastgelopen’ medewerkers weer met plezier aan werk te helpen. We gaan samen op zoek naar een baan die de perfecte match is voor jouw medewerker. Bij de eigen werkgever of bij een van de circa 18.000 werkgevers uit ons netwerk.

Gezondheid en talenten als uitgangspunt

We gaan voor een perfecte match: op kennis, vaardigheden en persoonlijkheid, maar ook – en dat is uniek -  op gezondheid. Wat de medewerker kan staat hierbij centraal. Wij begeleiden de zoektocht op een eerlijke, transparante en persoonlijke manier en geven handvatten om de juiste expertise op te doen. En of het nu gaat om een medewerker die vanuit een bestaande baan wil veranderen of juist om een medewerker die vanuit een 2e spoor re-integreert na uitval door ziekte: Verbanen is voor beiden een passend antwoord. Wij gaan samen op zoek naar de baan die 100% geschikt is. Daarbij leggen wij de lat hoog: we overtreffen graag verwachtingen op een verrassende manier. 

Expert in reduceren van financiële schade

Als een medewerker uitvalt heeft een organisatie altijd een lege plek om in te vullen, nog afgezien van loondoorbetaling en productieverlies. Maar wat gebeurt er indien jouw medewerker (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV na 104 weken verzuim? Je krijgt dan te maken met sterk oplopende kosten door de WGA-lasten. Deze kunnen na instroom tot 10 jaar lang aan jou toegerekend worden. Onze aanpak helpt jouw medewerker naar nieuw werk met als gevolg dat jij geen risico loopt op deze hoge premiekosten. Dit realiseren we door een bovengemiddeld plaatsingspercentage en een 100% succesvolle afwikkeling conform UWV, waardoor loonsancties voorkomen worden.

Om je goed te informeren over de financiële impact van jouw situatie en die van je medewerker, hebben we een tool voor het berekenen van schadelast ontwikkeld. Hiermee kunnen we indicatief het toekomstig inkomen van medewerker(s) in kaart brengen bij de instroom in de WGA-regeling na de 104 weken. Deze tool geeft inzicht in welke financiële schade er kan ontstaan, indien er geen passende baan gevonden is.

Gratis en vrijblijvend inzicht
in jouw schadelast bij langdurig verzuim

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 

Vraag direct een offerte aan

Offerte aanvragen

Locaties

Bekijk onze locaties

Gratis schadelastberekening van Verbanen op maat

Bekijk onze video

Meer over verantwoord ondernemen en kwaliteit

Verbanen is een maatschappelijk betrokken organisatie, waarbij duurzame inzetbaarheid en een milieubewuste bedrijfsvoering voorop staan. We zetten ons in om, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de keten van bedrijven waarmee we samenwerken, de bewustwording en verantwoordelijkheid van gedrag voor algehele duurzaamheid te bevorderen. Daarnaast heeft de stichting Arbo Unie tot doel de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland te verbeteren door de winst te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van arbeid en gezondheid. Op de website van onze moederorganisatie Arbo Unie vind je hier meer informatie over.

Meer informatie over ons MVO-beleid


Over Verbanen2

Wij garanderen een kwalitatief
sterke dienstverlening door:

VB arrow  Noloc- gecertificeerde Jobcoaches
VB arrow  Blik op Werk
VB arrow  100% UWV afwikkeling
VB arrow  Hoog slagingspercentage

Noloc- gecertificeerde Jobcoaches

Noloc- gecertificeerde Jobcoaches

Onze Jobcoaches zijn Noloc-gecertificeerd. Dit betekent dat ze als loopbaanprofessional voldoen aan de gestelde, hoge kwaliteitseisen. Dit bereiken ze door middel van een toetsing en jaren kwalitatieve ervaring.

Blik op Werk
Blik op Werk

Blik op Werk

Blik op Werk is het keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd, worden jaarlijks getoetst. Daarnaast biedt het keurmerk richtlijnen voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

100% UWV afwikkeling
100% UWV afwikkeling

100% positieve afwikkeling

In geval van re-integratie krijg je te maken met wettelijke eisen waar je als werkgever aan moet voldoen. Verbanen heeft een 100% positieve afwikkeling conform UWV.

Hoog slagingspercentage
Hoog slagingspercentage

Slagingspercentage

Verbanen gaat uit van een geslaagd traject als de medewerker ook succesvol en duurzaam in nieuw of eigen werk een functie vervult binnen of buiten de organisatie. In 2022 heeft Verbanen vanuit ons aanbod re-integratie tweede spoor een bijzonder hoog percentage van de gevallen een werkhervatting binnen 104 weken verzuim gerealiseerd.

Contact opnemen?

Wil jij weten wat Verbanen voor jou en jouw medewerkers kan betekenen,
een afspraak maken of direct een offerte ontvangen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen