Privacy

Verbanen is zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van informatie en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren een privacy reglement, waarmee we klanten en cliënten informeren over de manier waarop we invulling geven aan de Privacywetgeving. Verbanen heeft het NEN 7510, ISO 27001 en ISO9001 certificaat voor informatiebeveiliging en het certificaat arbodienstverlening. Toetsing van de werkwijze vindt regelmatig plaats door externe auditors. Verbanen werkt continu aan het verbeteren van de bescherming van informatie en blijft hierin investeren.

Bekijk hier ons privacy reglement


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verbanen conformeert zich aan de bestaande privacywetgeving. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet gold nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Verbanen heeft een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacy reglement. Verbanen voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.

ISO-gecertificeerd

Verbanen legt alleen de persoonsgegevens vast, die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van Verbanen gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. Verbanen wordt hierop met grote regelmaat door derden gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen, zoals ISO 27001.

Blik op Werk

Verbanen is in bezit van het Blik op Werk, het keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd, worden jaarlijks getoetst. Daarnaast biedt het keurmerk richtlijnen voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

Versturen van privacygevoelige informatie 

Verbanen gebruikt Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hiermee garanderen we dat gevoelige informatie met de modernste beveiliging wordt verzonden, en dat alleen jij de inhoud van de e-mail kunt lezen.  

Hoe open je een bericht dat via Zivver is verstuurd? 
Als je een beveiligde e-mail van ons hebt ontvangen, kun je het bericht openen door op de knop “Open bericht” te klikken. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier dien je een sms-code of toegangscode in te voeren.  

Bericht openen met een sms-code 
Als je een bericht hebt ontvangen dat is beveiligd met een sms-code, wil Verbanen zeker weten dat alleen jij dit bericht kunt lezen. Klik op ‘Open bericht’ en vervolgens op ‘Stuur mij de code’. Voer de code in die je op je telefoon ontvangt om het bericht te lezen.  

Bericht openen met een toegangscode 
Als je een beveiligd bericht en een toegangscode hebt ontvangen van ons, klik dan op “Open bericht” en voer de afgesproken toegangscode in om het bericht te lezen. Als je geen toegangscode hebt ontvangen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Verbanen. 

Geef wijzigingen in je e-mailadres of telefoonnummer aan ons door 
Als je merkt dat het telefoonnummer niet klopt of als de toegangscode niet werkt neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Verbanen.  

Meer informatie

In ons privacy reglement informeren we je over de wijze waarop Verbanen met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Vragen of klachten over hoe Verbanen omgaat met persoonsgegevens kunnen schriftelijk ingediend worden via info@verbanen.nl.
 

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 

Of vul het contactformulier in

Contactformulier

Locaties

Bekijk onze locaties