Haalbaarheidsonderzoek Verbanen

Multidisciplinaire Toets Arbeidsmogelijkheden

 1. Multidisciplinaire Toets Arbeidsmogelijkheden

Focus op gezondheid en talenten

Dé oplossing bij langdurig verzuim

Ziek zijn kan iedereen overkomen. Maar wat als jouw medewerker momenteel niet in staat is om zijn of haar functie uit te voeren? Misschien moet je een 2e spoortraject opstarten, maar weet je niet welke weg je moet inslaan. Of misschien is het niet duidelijk hoeveel jouw medewerker aankan en of een 2e spoortraject haalbaar is.

Zijn er nog mogelijkheden om te re-integreren binnen jouw organisatie of moet jouw medewerker elders werk zoeken? Om deze vragen te beantwoorden, bieden wij een Multidisciplinaire Toets Arbeidsmogelijkheden aan als eerste stap in het verkrijgen van inzicht. Dit onderzoek geeft je duidelijk antwoord op welke manier jouw medewerker duurzaam inzetbaar kan blijven en welke baan past bij zijn of haar gezondheid en talenten.

Onderzoek naar de mogelijkheden 

De mogelijkheden van jouw medewerker staan centraal: ons uitgangspunt hierbij is een perfecte match op gezondheid, maar ook op kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. De focus ligt hierbij op wat iemand medisch gezien nog wel kan. Dit traject is hierin de eerste stap voor jouw medewerker, waarbij de belastbaarheid, bemiddelbaarheid en capaciteiten onder de loep worden genomen. Maar ook de balans tussen werk en privé.

Voorkom financiële schade

In geval van verzuim moet je rekening houden met loondoorbetaling, productieverlies en vervanging. Jouw bijdrage in het re-integratieproces van jouw medewerker is cruciaal. Wanneer jouw medewerker (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV, krijg je te maken met sterk oplopende kosten door WGA-lasten. Deze kunnen na instroom tot 10 jaar lang aan jou worden toegerekend. Wij spannen ons maximaal in om jou deze zorg te ontnemen door jouw medewerker duurzaam naar nieuw werk te begeleiden in dien een 2e spoortraject haalbaar wordt geacht. 

Eerlijke, transparante en persoonlijke begeleiding

Jouw medewerker krijgt de juiste hulp bij het onderzoeken van de reële kansen en mogelijkheden. Met als doelstelling duurzame inkomenszekerheid en werkplezier op de lange termijn. Tijdens het traject heb jij:

 • 1 vast aanspreekpunt met alle kennis en expertise in huis
 • 24/7 inzicht in de voortgang van jouw medewerker via een eigen portal
 

Contact opnemen?

088 272 62 72

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 

Of vul het contactformulier in

Contactformulier

Locaties

Bekijk onze locaties

Jouw voordelen op een rij:

 • Expertise in het voorkomen van financiële schade voor jou en jouw medewerker
 • Korte lijnen: je hebt contact met 1 vast aanspreekpunt 
 • Gerichte, intensieve en persoonlijke begeleiding van jouw medewerker
 • Uitgebreid en analyse aangaande de mogelijkheden binnen het 1e spoor en/of om een 2e spoortraject in te zetten richting een baan buiten uw organisatie, door onze unieke aanpak door de koppeling van gezondheid en talenten
 • Je draagt bij aan goed werkgeverschap: jij houdt je medewerkers duurzaam aan de slag
 • Je voldoet aan de eisen zoals die aan jou worden gesteld vanuit wet- en regelgeving

Multidisciplinaire Toets Arbeidsmogelijkheden bij Verbanen

Verbanen is mensenwerk

De Verbanencoach start de onderzoeksfase en is het vaste aanspreekpunt gedurende het traject voor jou en je medewerker. Elk traject begint met een gesprek van mens tot mens, waarbij vooral aandacht is voor de persoon, verwerking van de gewijzigde situatie en bewustwording. Een vertrouwensband is immers essentieel. Ook worden de wederzijdse verwachtingen en de doelstellingen van het traject besproken. Tot slot vragen wij jouw medewerker om een aantal vragenlijsten in te vullen ter voorbereiding op de aankomende onderzoeksdag: de One Day Experience.

De One Day Experience: onderzoek dat verder gaat

Deze onderzoeksdag geeft inzicht in de belastbaarheid, inzetbaarheid en passende zoekrichtingen van jouw medewerker. Met als resultaat: een passend advies over de reële mogelijkheden en actieplan om de kansen op duurzaam werk te optimaliseren en een uitgebreide rapportage met plan van aanpak, inclusief tijdspad. Verbanen onderscheidt zich hier dan ook in. Wij onderzoeken de mogelijkheid naar nieuw werk door écht te kijken zijn of haar belastbaarheid, bemiddelbaarheid en capaciteiten in combinatie met zijn of haar talenten en mogelijkheden. Dit wordt uitgevoerd door de volgende 4 professionals:

 • Verbanencoach
 • Bedrijfsarts
 • GZ-psycholoog
 • Arbeidsdeskundige

Inzicht in de vervolgstappen

Het traject wordt afgesloten met een eindrapportage en advies voor jou en jouw medewerker. Je krijgt antwoord op de vraag of een 2e spoor re-integratietraject haalbaar is gebleken en of jouw medewerker voldoende belastbaar is om een dergelijk traject volledig te doorlopen. 

Wanneer tijdens het traject een verder 2e spoortraject onderbouwd haalbaar wordt geacht en jij samen met jouw werkgever ervoor kiest deze door Verbanen verder te laten uitvoeren, zal jouw medewerker verder begeleid worden door een NOLOC-gecertificeerde Jobcoach in ons 2e spoor re-integratietraject.

Minder mobiel? Spreek ons online

Wij maken de trajecten toegankelijk voor jou door onze service gedeeltelijk online aan te bieden. Is het voor jouw medewerker moeilijk om alle gesprekken fysiek te voeren? Geen probleem. Wij bieden ook de mogelijkheid om jouw medewerker deels online te begeleiden. Situationeel bekijken we wat mogelijk is.

Meer informatie

Wil je meer informatie, een afspraak maken of heb je een andere vraag?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen