1. De kloof tussen studiekeuze en de arbeidsmarkt: hoe ga je daar mee om?

De kloof tussen studiekeuze en de arbeidsmarkt: hoe ga je daar mee om?

Als werkgever zoek je constant naar geschikte krachten voor je organisatie. Je wilt mensen aan boord halen die niet alleen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, maar ook gedreven en gemotiveerd zijn. Maar hoe vind je deze match in een arbeidsmarkt die voortdurend verandert? En hoe zorg je ervoor dat je bestaande team gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in jullie sector?

20240209 - Arbeidsmarkt - Hoe ga je om met de kloof tussen studiekeuze en de arbeidsmarkt - Verbanen

Recentelijk heeft het Centraal Planbureau (CPB) een onderzoek gepubliceerd over de relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen. Hieruit blijkt dat scholieren vooral een studie kiezen op basis van hun eigen interesses en vaardigheden, eerder dan op basis van de werkgelegenheidskansen en startsalarissen van een opleiding. Dit kan leiden tot uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals tekorten aan personeel in bepaalde sectoren of een overschot aan afgestudeerden in andere.

Vandaag willen we je meer vertellen over dit CPB-onderzoek, de belangrijkste ontdekkingen, en wat dit betekent voor je organisatie. We delen ook een aantal tips om jouw organisatie voor te bereiden op de (komende) kloof tussen studiekeuze en arbeidsmarkt.

Belangrijkste inzichten uit het CPB-onderzoek

Het CPB-onderzoek heeft de inschrijvingen en arbeidsmarktperspectieven voor verschillende onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo) en studierichtingen (zoals economie, techniek, onderwijs, etc.) geanalyseerd. Wat opvalt, is dat er geen vaste relatie is tussen de arbeidsmarktperspectieven en inschrijvingen op sectorniveau. Met andere woorden, een hogere of lagere kans op werk, of een hoger of lager startsalaris, leidt niet direct tot meer of minder inschrijvingen voor een bepaalde studierichting.

Toch werpt het onderzoek een kritische noot op deze conclusie. Het is mogelijk dat scholieren binnen een sector wel degelijk rekening houden met arbeidsmarktperspectieven van specifieke opleidingen of beroepen. Helaas kon het CPB dit niet volledig onderzoeken vanwege beperkte beschikbare data.

Het CPB-onderzoek illustreert ook enkele voorbeelden van problemen die ontstaan door de kloof tussen arbeidsmarkt en studiekeuze. Bijvoorbeeld, ondanks de afnemende vraag naar universitair geschoolde economen, is het aantal inschrijvingen voor economische studies juist licht gestegen. Aan de andere kant, is er een groeiende vraag naar hbo-geschoolde leraren, terwijl het percentage studenten dat voor een onderwijsopleiding kiest al sinds 2008 afneemt.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Het CPB-onderzoek wijst uit dat de studiekeuze van scholieren niet alleen wordt beïnvloed door de arbeidsmarkt, maar ook door andere factoren zoals persoonlijke interesse, sociale omgeving, en toelatingseisen. Als werkgever kun je dus niet simpelweg verwachten dat je potentiële medewerkers een opleiding hebben gekozen die naadloos aansluit bij de behoeften van jouw organisatie of sector. Hierdoor zul je meer inspanning moeten leveren om de juiste mensen te vinden, selecteren en werven.

Daarnaast toont het CPB-onderzoek aan dat de arbeidsmarkt voortdurend evolueert, waardoor vraag en aanbod van bepaalde opleidingen en beroepen niet altijd gelijk opgaan. Dit betekent dat je als werkgever voorbereid moet zijn op veranderingen in de arbeidsmarkt. Investeer daarom in de ontwikkeling, scholing en mobiliteit van zowel je huidige als toekomstige personeel.

Hoe kun je je voorbereiden op de kloof tussen studiekeuze en arbeidsmarkt?

Als werkgever kun je op diverse manieren anticiperen op de kloof tussen studiekeuze en arbeidsmarkt. Hier zijn enkele praktische tips:

 • Analyseer arbeidsmarkttrends en de toekomstige behoeften van je organisatie of sector
  Maak gebruik van betrouwbare bronnen zoals de Studiekeuze123 website, de Keuzegidsen, de ROA Arbeidsmarktmonitor, of de UWV Arbeidsmarktinformatie. Bekijk tevens de Studie in Cijfers website, die per opleiding informatie geeft over de arbeidsmarktperspectieven, het startsalaris, de studenttevredenheid, en de doorstroommogelijkheden. Gebruik vooral ook eigen ervaringen, kennis en netwerk om de ontwikkelingen in je sector te volgen.

 • Anticipeer op knelpunten en kansen in de arbeidsmarkt
  Maak gebruik van strategische personeelsplanning, scenario-analyse, SWOT-analyse of gap-analyse. Gebruik je eigen visie, missie en doelen om je organisatie of sector te positioneren en te profileren.

 • Bouw aan een aantrekkelijk werkgeversimago en een sterke employer brand
  Maak gebruik van marketing, communicatie, social media of netwerkevenementen. Gebruik ook je eigen waarden, cultuur en identiteit om je organisatie of sector te onderscheiden en te promoten.

 • Bied een uitdagende en stimulerende werkomgeving en een passend beloningsbeleid
  Maak gebruik van functieontwerp, taakroulatie, taakverrijking of taakverruiming. Geef ook regelmatig feedback, waardering en erkenning om je personeel te motiveren, te binden en te boeien.

Door deze benaderingen toe te passen, kun je je organisatie beter positioneren om om te gaan met de dynamiek tussen studiekeuze en de eisen van de arbeidsmarkt. Zo kun je optimaal gebruikmaken van je personeelsbestand en klaarstaan voor toekomstige uitdagingen.

Hoe ga jij om met de veranderingen in de arbeidsmarkt? En welke strategieën gebruik jij om je organisatie of sector voor te bereiden op de toekomst?

Deel deze pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht