1. Werkgebonden personenmobiliteit: wees voorbereid op wat komen gaat!

Werkgebonden personenmobiliteit: wees voorbereid op wat komen gaat!

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over de afgelegde kilometers, gebruikte brandstoffen en vervoerswijzen van je medewerkers. Deze verplichting geldt voor organisaties met 100 of meer medewerkers en staat bekend als de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Het hoofddoel is om de CO2-uitstoot te verminderen die voortkomt uit zakelijk en woon-werkverkeer. Maar wat betekent deze regel precies voor je organisatie en je medewerkers en hoe kun je je er het beste op voorbereiden?

20240208 - Duurzame mobiliteit - Hoe bereid je je voor op de nieuwe regel voor werkgebonden personenmobiliteit - Verbanen

Wat dien je precies te rapporteren?

De rapportageverplichting WPM houdt in dat je jaarlijks via een online formulier de volgende gegevens moet invullen:

 • Het totaal aantal kilometers dat je medewerkers hebben afgelegd voor zakelijke doeleinden en woon-werkverkeer. Dit dien je te specificeren naar het type voertuig (auto, motor, fiets, enz.) en type brandstof (benzine, diesel, elektriciteit, enz.).

 • Het totaal aantal medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer of een deelauto voor zakelijke doeleinden of woon-werkverkeer. Dit dien je op te splitsen naar het type vervoermiddel (trein, bus, tram, metro, enz.) en afstandsklasse (0-10 km, 10-20 km, enz.).

 • Het totaal aantal medewerkers dat vanuit huis heeft gewerkt of op een andere locatie dan het hoofdkantoor. Dit dien je te specificeren naar het aantal dagen per week (1 dag, 2 dagen, enz.).

Deze gegevens verzamel je over het voorgaande jaar. De eerste rapportage moet uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht voor het voorgaande jaar. Het online formulier vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom is deze rapportage nodig?

De rapportageverplichting WPM is een onderdeel van het Klimaatakkoord dat in 2019 is gesloten tussen de overheid en diverse sectoren. Het Klimaatakkoord streeft ernaar de broeikasgasemissie in Nederland tegen 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Een van de strategieën om dit te bereiken, is het verduurzamen van mobiliteit.

De mobiliteit van personen en goederen heeft aanzienlijke invloed op het klimaat. Volgens het Klimaatakkoord was mobiliteit in 2019 verantwoordelijk voor 35% van de totale CO2-uitstoot in Nederland, waarvan 18% afkomstig was van personenmobiliteit en 17% van goederenmobiliteit. Het aandeel van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer binnen de personenmobiliteit is niet bekend, maar wordt geschat op ongeveer 10%. Door te rapporteren over werknemersmobiliteit krijg je inzicht in de CO2-uitstoot van je organisatie en kun je maatregelen nemen om deze te verminderen.

Hoe kun je de CO2-uitstoot verminderen?

Er bestaan diverse manieren om de CO2-uitstoot van medewerkersmobiliteit te verminderen:

 • Bevorder thuiswerken of flexwerken
  Dit niet alleen bespaart kilometers, maar ook tijd, kosten en stress. Bovendien kan thuiswerken of flexwerken de productiviteit, tevredenheid en werk-privébalans van medewerkers bevorderen. Stimuleer dit door bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding, flexibele werktijden of goede thuiswerkfaciliteiten aan te bieden.

 • Moedig gebruik van openbaar vervoer of fietsen aan
  Door deze vervoerswijzen te verkiezen boven de auto verminder je niet alleen CO2-uitstoot, maar ook files, parkeerproblemen en luchtvervuiling. Daarnaast kan het gebruik van openbaar vervoer of fietsen de gezondheid, vitaliteit en creativiteit van medewerkers bevorderen. Stimuleer dit met bijvoorbeeld een ov-kaart, fietsvergoeding of fietsplan.

 • Stimuleer elektrisch rijden of deelauto's
  Door elektrische auto's of deelauto's te bevorderen, verminder je niet alleen CO2-uitstoot, maar ook brandstof- en onderhoudskosten. Het gebruik van elektrische auto's of deelauto's kan de innovatie, reputatie en aantrekkelijkheid van je organisatie vergroten. Dit kun je stimuleren met een elektrische leaseauto, deelauto-abonnement of laadpaal.

Hoe kun je je voorbereiden op de rapportage?

Om je voor te bereiden op de rapportageverplichting WPM volg je deze stappen:

 • Breng de huidige situatie van medewerkersmobiliteit in kaart
  Verzamel informatie over afgelegde kilometers, brandstoffen en vervoerswijzen voor zakelijk en woon-werkverkeer. Gebruik hiervoor enquêtes, registratiesystemen of mobiliteitsscans.

 • Analyseer mogelijkheden voor duurzame mobiliteit
  Onderzoek welke maatregelen je kunt nemen om de CO2-uitstoot van medewerkersmobiliteit te verminderen. Dit kan met benchmarks, adviesrapporten of mobiliteitsplannen.

 • Implementeer gekozen maatregelen voor duurzame mobiliteit
  Voer maatregelen uit om de CO2-uitstoot van medewerkersmobiliteit te verminderen. Dit kan met communicatiecampagnes, beloningssystemen of monitoringssystemen.

 • Rapporteer de resultaten van duurzame mobiliteit
  Vul het online formulier in met gegevens over kilometers, brandstoffen en vervoerswijzen van medewerkers. Gebruik daarbij bijvoorbeeld spreadsheets, dashboards of rapportagetools.

De rapportageverplichting WPM is een nieuwe regel vanaf 1 juli 2024. Door je hierop voor te bereiden, voldoe je niet alleen aan de regel, maar profiteer je ook van de voordelen van duurzame mobiliteit.

Welke voordelen zie jij voor je organisatie en je medewerkers door het verduurzamen van de mobiliteit?

Benieuwd hoe wij ons inzetten voor de planeet? Klik hier!

Deel deze pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht