1. Niet voor de hand liggende oorzaken van werkstress

Niet voor de hand liggende oorzaken van werkstress

Werkstress is een veelvoorkomend probleem in Nederland, met gevolgen zoals verminderde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim, lagere werkprestaties en verminderd werkplezier. Naast bekende factoren zoals hoge werkdruk, een slechte werksfeer, gebrek aan autonomie of onduidelijke rolverdeling, zijn er ook minder voor de hand liggende oorzaken. Laten we vandaag drie van deze oorzaken bespreken:

20231116 - Werkstress - Niet voor de hand liggende oorzaken van werkstress - Verbanen

 • Verschil tussen persoonlijke en organisatorische visie

  Het is belangrijk dat de persoonlijke visie van je medewerker, inclusief zelfbeeld, waarden, doelen en ambities, overeenkomt met de organisatorische visie van jouw bedrijf, met betrekking tot missie, kernwaarden, strategie en doelstellingen. Overeenkomsten bevorderen betrokkenheid, motivatie en tevredenheid, terwijl verschillen kunnen leiden tot vervreemding, frustratie of zelfs stress.

  Je kunt een verschil in visie herkennen door gerichte vragen te stellen over kernwaarden, missie en doelen. Het verminderen van deze kloof kan worden bereikt door openhartige gesprekken met je medewerker, waarbij wordt gestreefd naar afstemming tussen persoonlijke en organisatorische visie. Dit kan bijvoorbeeld door meer autonomie, verantwoordelijkheid, zeggenschap, ontwikkeling, waardering, betrokkenheid of ondersteuning te bieden.
 • Diversiteit

  In de hedendaagse samenleving is diversiteit op de werkvloer een feit. En gelukkig maar, want samenwerken met mensen met verschillen in leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, religie, opleiding, ervaring, persoonlijkheid, mening of werkwijze is verrijkend voor je organisatie. Maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals misverstanden, conflicten, spanningen of vooroordelen.

  Het benutten van diversiteit kan worden bereikt door deze te erkennen, waarderen en benutten. Stimuleer de uitwisseling, dialoog en samenwerking tussen medewerkers en creëer een cultuur van inclusie, respect en vertrouwen.

 • Niet-passende functie

  Een passende functie sluit aan bij de kwalificaties, vaardigheden, interesses en persoonlijkheid van medewerkers, waardoor ze zich competent, uitgedaagd en voldaan voelen. Als iemands baan echter niet (meer) past, kan dit leiden tot gevoelens van onzekerheid, verveling of overbelasting.

  Je kunt een niet-passende functie herkennen door te kijken naar de prestaties, motivatie en tevredenheid van je medewerker. Verbetering kan worden bereikt door de functie aan te passen aan de medewerker of de medewerker aan de functie. Zoek naar manieren om de functie beter af te stemmen op kwalificaties, vaardigheden, interesses en persoonlijkheid. Dit kan onder andere door de functie te veranderen, te verrijken, te verbreden, te verdiepen of te rouleren. Of je kunt ervoor kiezen je medewerker te scholen, te coachen, te begeleiden of indien nodig te herplaatsen naar een baan die matcht met zijn of haar talenten (en gezondheid).

Welke (niet voor de hand liggende) oorzaken van werkstress herken jij in jouw organisatie?

Deel deze pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht