1. Post-work restraint collapse: wat is het, hoe herken je het en wat kun je eraan doen

Post-work restraint collapse: wat is het, hoe herken je het en wat kun je eraan doen

Na een dag hard werken kom je thuis en voel je je helemaal leeg. Je hebt nergens meer energie voor, je bent snel geïrriteerd of je hebt geen zin om iets te doen. Je laat het koken zitten, je reageert misschien bot tegen je partner of kinderen of je zit doelloos voor de tv. Dit verschijnsel heet ‘post-work restraint collapse’, een term die aangeeft hoe sommige mensen hun zelfcontrole verliezen na een periode van intensieve inspanning, druk of aanpassingen op het werk.

20231120 - Werkstress - Post-work restraint collapse wat is het hoe herken je het en wat kun je eraan doen - Verbanen

De impact van post-work restraint collapse beperkt zich niet alleen tot het individu maar heeft ook gevolgen voor (andere) medewerkers. Zij staan dagelijks onder druk, volgen regels, lossen problemen op, en werken samen. Wanneer ze thuiskomen, kunnen ze echter moeilijk ontspannen, genieten, of zich opladen voor de volgende dag. Dit kan resulteren in verminderde productiviteit, motivatie, en tevredenheid op het werk, evenals een verhoogd risico op burn-out, depressie, of angst.

Wat is post-work restraint collapse?

Post-work restraint collapse is een psychologisch verschijnsel dat ontstaat wanneer mensen hun zelfcontrole opgebruiken door er constant een beroep op te doen. Zelfcontrole, het vermogen om impulsen, emoties, en gedrag te reguleren, raakt uitgeput na een lange of stressvolle werkdag. Mensen die veel zelfcontrole op het werk moeten tonen, hebben vaak moeite om deze controle thuis vast te houden. Dit kan leiden tot allerlei negatieve emoties of tot impulsief of ongezond gedrag..

Het is een normale reactie op werkstress, wat niet wil zeggen dat je zwak bent. Het laat alleen zien dat je zelfcontrole hebt opgebruikt en tijd nodig hebt om te herstellen. Het lijkt op het idee van ‘ego depletion’, dat zegt dat zelfcontrole een beperkte bron is die kan opraken na herhaald gebruik.

Hoe herken je post-work restraint collapse bij je medewerkers?

De signalen van post-work restraint collapse kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Mogelijke indicatoren zijn:

 • Ze zijn vaak moe, lusteloos of slaperig.

 • Concentratieproblemen moeite met onthouden of leren.

 • Snelle afleidbaarheid, verveling of frustratie.

 • Toename in fouten, gemiste deadlines of lagere werkprestaties.

 • Verminderde motivatie, enthousiasme of betrokkenheid.

 • Minder creativiteit, innovatie of oplossingsgerichtheid.

 • Vaker afwezig, ziek of te laat komen.

 • Verminderde sociale, communicatieve of coöperatieve vaardigheden.

 • Toename in spanning, irritatie of agressie.

 • Meer gevoelens van verdriet, angst of depressie.

 • Fysieke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn of maagpijn.

 • Verhoogde behoefte aan stimulerende of verdovende middelen zoals koffie, alcohol, sigaretten of erger.

 • Verminderde interesse of plezier in hobby's, activiteiten of relaties.

Niet iedereen vertoont dezelfde signalen, dus het is belangrijk regelmatig in gesprek te gaan, te luisteren, en te observeren om eventuele veranderingen in gedrag, stemming, houding, of prestaties op te merken. Deze signalen wijzen niet altijd op post-work restraint collapse, maar wel op een mogelijke behoefte aan ondersteuning of herstel. Er kunnen natuurlijk ook andere dingen spelen, zoals persoonlijke problemen, gezondheidsklachten of conflicten op het werk. Trek daarom niet te snel conclusies, maar zorg voor een open en empathische manier van communicatie om oorzaken en oplossingen te vinden.

Wat kun je doen om post-work restraint collapse te voorkomen of te verminderen bij je medewerkers?

Als werkgever kun je een belangrijke rol spelen bij het voorkomen of verminderen van post-work restraint collapse onder medewerkers. Hier zijn enkele manieren waarop je dat kunt doen:

 • Wees realistisch en flexibel
  Geef je medewerkers duidelijke doelen, deadlines, en verwachtingen die ze kunnen halen. Geef ze de vrijheid om hun eigen tempo, prioriteiten en werkwijze te kiezen. Laat ze weten dat je hun inzet erkent en begrip hebt voor hun grenzen en behoeften.

 • Bevorder werk-privé balans
  Stimuleer medewerkers om genoeg tijd te besteden aan familie, vrienden, hobby’s, en ontspanning. Respecteer hun vrije tijd en stoor ze niet met werkgerelateerde zaken, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Overweeg flexibel werken of thuiswerken, indien mogelijk en passend.

 • Creëer een positieve en ondersteunende werksfeer
  Zorg voor een fijne, veilige, en gezonde werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen. Stimuleer samenwerking, communicatie en feedback tussen medewerkers. Wees open, eerlijk, en transparant over visie, doelen en beslissingen. Geef medewerkers de mogelijkheid om hun mening, ideeën en zorgen te delen.

 • Bied de nodige hulpbronnen en ondersteuning
  Zorg ervoor dat medewerkers beschikken over de juiste middelen, materialen en informatie om hun werk goed te kunnen doen. Stimuleer hun ontwikkeling, leerproces en groei in hun functie. Bied de nodige begeleiding, coaching en feedback om hun prestaties te verbeteren. Verwijs ze door naar professionele hulp, zoals een bedrijfsarts, psycholoog of coach, indien nodig.

 • Let op de signalen van post-work restraint collapse
  Let op veranderingen in gedrag, stemming, houding of prestaties. Vraag regelmatig hoe het met ze gaat, hoe ze zich voelen en of ze ergens mee zitten. Toon empathie, begrip en bied hulp aan. Werk samen aan oplossingen, zoals aanpassingen in werkdruk, veranderingen in werktijden of het nemen van een pauze.

Post-work restraint collapse is een mogelijk probleem dat veel mensen treft. Maar door de signalen te herkennen en erover in gesprek te gaan, kun je tijdig dit probleem aanpakken en een oplossing vinden.

Was jij bekend met het fenomeen 'post-work restraint collapse'? En heb jij het weleens herkent bij één van jouw medewerker?

Deel deze pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht