1. Hoeveel kost langdurig verzuim jou en je medewerker?

Hoeveel kost langdurig verzuim jou en je medewerker?

Langdurig verzuim is een groot probleem voor veel organisaties. Het kan leiden tot hoge kosten, productieverlies en loonsancties als er niet op tijd en adequaat wordt gehandeld. Maar weet jij hoeveel langdurig verzuim jou en je medewerker kost? En wat de impact is op je organisatie en je medewerker?

20230912  Langdurig verzuim  De financile schade van langdurig verzuim voor jou en je medewerker  Ve

De gevolgen voor jouw organisatie

Wanneer een medewerker langer dan vier weken afwezig is door ziekte, spreken we van langdurig verzuim. Dit kan een flinke financiële strop zijn voor jou als werkgever. Je moet namelijk minimaal 70% van het loon doorbetalen gedurende twee jaar, maar dit mag niet minder zijn dan het minimumloon. In het eerste jaar moet je minimaal hetzelfde percentage betalen als in de cao is afgesproken.

Bovendien kan je premie voor de Werkhervattingskas (of vanuit verzekeraar in geval van eigenrisicodrager) omhoog gaan en kan je een loonsanctie krijgen van het UWV als je niet aan je re-integratieverplichtingen voldoet. Denk daarbij aan een goede dossiervorming, re-integratie inspanningen en het inschakelen van een bedrijfsarts of arbodienstverlener.

Daar komt nog bij dat je extra kosten hebt voor vervanging, productieverlies, arbodienstverlening en re-integratie. Deze kosten zijn afhankelijk van jouw situatie. Maar ook je omzetverlies is volledig afhankelijk van de aard en omvang van het werk dat je medewerker deed. Misschien raak je wel belangrijke klanten kwijt als je gewaardeerde salesmanager langdurig ziek is. Dat kan je dus flink wat omzet kosten.

Maar langdurig verzuim heeft ook andere gevolgen voor je organisatie, zoals:

  • Een slechtere werksfeer, omdat de collega's die het werk moeten overnemen wellicht meer stress en ontevredenheid ervaren.

  • Een lagere klanttevredenheid, omdat de kwaliteit, service of continuïteit in de dienstverlening in het geding kunnen raken.

  • Een slechter imago, omdat de zichtbaarheid, naamsbekendheid of aantrekkelijkheid van je organisatie kan dalen.

Wat zijn de gevolgen voor je medewerker?

Langdurig verzuim heeft ook grote gevolgen voor je medewerker, zoals:

  • Een enorme inkomensdaling, die kan leiden tot financiële problemen of schulden.

  • Een lagere mentale gezondheid, omdat hij of zij zich geïsoleerd, onzeker of depressief voelt door het gebrek aan sociale contacten, waardering en uitdaging op het werk.

  • Een lagere kans op terugkeer naar het werk, omdat hij of zij zijn of haar kennis, vaardigheden en netwerk kan verliezen.

Langdurig verzuim is dus niet alleen een financieel probleem, maar ook een menselijk probleem. Als werkgever ben je betrokken bij het welzijn van je medewerker en wil je hem of haar ondersteunen bij de re-integratie. Je wilt immers dat je medewerker zo snel mogelijk weer gezond en gelukkig aan het werk kan. Én dat de financiële gevolgen voor hem of haar en jouw organisatie zoveel mogelijk wordt beperkt.

Hoe kun je jouw financiële schadelast berekenen?

Wil jij weten hoeveel langdurig verzuim jou en je medewerker kost? Dan kun je een gratis, vrijblijvende schadelastberekening bij ons aanvragen. Hiermee krijg je een helder inzicht in de mogelijke kosten van langdurig verzuim voor jouw organisatie. En nog belangrijker: we geven je tips hoe je de situatie het best kunt aanpakken!

Vul hieronder het formulier in of klik op de oranje button voor meer informatie.

Deel deze pagina

Meer informatie over jouw gratis schadelastberekening

Vrijblijvend jouw gratis schadelastberekening aanvragen

Wij hebben slechts enkele gegevens van je nodig om jouw (indicatieve) schadelastberekening in kaart te brengen.

Aanhef
Heeft jouw medewerker een 13e maand?
Te verwachten arbeidsongeschiktheidspercentage (WGA)